Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δικαιούχοι: α) Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. β) Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/02/2016), ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Λειτουργικές δαπάνες, Αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Αγορά/Μίσθωση εξοπλισμού, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, Μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/ων, Προμήθεια αναλωσίμων, Αποσβέσεις παγίων, κτλ

Ύψος Προϋπολογισμού: 25.000 € - 50.000 € / Ποσοστό Επιδότησης: 100%

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 08/03/2016 - 15/04/2016

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι: α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης, β) Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών που στις 11/02/2016 (ημ. δημοσίευσης πρόσκλησης) θεωρούνται ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιλέξιμοι Κλάδοι: Βιομηχανία Τροφίμων, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Επιλέξιμες Δαπάνες: Αγορά εξοπλισμού (έως 40% του προϋπ.), Λειτουργικές δαπάνες,Αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Αγορά/Μίσθωση εξοπλισμού, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, Μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/ων, Προμήθεια αναλωσίμων, Αποσβέσεις παγίων, κτλ

Ύψος Προϋπολογισμού: 15.000 € - 60.000 €   /   Ποσοστό Επιδότησης: 100%

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17/03/2016 - 27/04/2016

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: α) Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, β) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, γ) Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Προστασία περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση ενέργειας, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων, Μεταφορικά μέσα προς εκμίσθωση / επαγγελματική χρήση, Προβολή – προώθηση, κτλ

Ύψος Προϋπολογισμού: 15.000 € - 150.000 €   /   Ποσοστό Επιδότησης: 40% - 50%

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29/03/2016 - 17/05/2016

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, β) Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

Επιλέξιμοι Κλάδοι: Βιομηχανία Τροφίμων, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Προστασία περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση ενέργειας, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων, Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών, κτλ

Ύψος Προϋπολογισμού: 15.000 € - 200.000 €   /   Ποσοστό Επιδότησης: 40% - 50%

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07/04/2016 - 20/05/2016

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρίας μας: Τηλέφωνο: 2310-550390 

E-mail επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η NORTHI.T. CONSULTINGA.E. ως μέλος της «ΣΥΝ ένωση» σας προσκαλεί στην 33η INFACOMA 2016 που θα διεξαχθεί
από Πέμπτη 11 έως και Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 στο Εκθεσιακό Κέντρο Δ.Ε.Θ. HELEXPO.

Στην έκθεση θα βρίσκονται τα στελέχη της «ΣΥΝ ένωση», για να σας ενημερώσουν για την οργάνωση και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων σε όλα τα στάδια, από την σύλληψη μιας ιδέας μέχρι και την υλοποίηση ενός έργου, από μια ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ τριών ειδικοτήτων.

Σας περιμένουμε στο Περίπτερο 13, Stand 64Α

Ώρες Λειτουργίας : Πέμπτη – Παρασκευή 11.00 – 20.00, Σάββατο 11.00 – 21.00 Κυριακή 11:00 – 20:00

Δημιούργησε την δική σου επιχείρηση με έδρα το σπίτι σου.

Προώθησε τουριστικές υπηρεσίες.

Προοπτικές εξέλιξης στον βασικό πυλώνα της Ελληνικής οικονομίας με συνεχή παγκόσμια ανάπτυξη.


Τα δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ[1] για ανέργους σου προσφέρουν:

- Ειδικός λογαριασμός όψεως με πολλά προνόμια από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα
- Σταθερό τηλέφωνο για δύο χρόνια
- Κινητό για δύο χρόνια
- Internet για δύο χρόνια
- Ασφάλιση ΟΑΕΕ πληρωμένη για δύο χρόνια
- Microsoft
Office 365 για την οργάνωση της δουλείας σου
- Υπολογιστή
LaptopDELL
- Εκτυπωτή
OKI
- Τεχνική Υποστήριξη
- Ηλεκτρονική πλατφόρμα τουριστικών προϊόντων
- Εκπαίδευση με 60 ώρες διδασκαλίας σε ΚΕΚ
-
Website με τα στοιχεία της εταιρείας σου
- Δικό σου
Domain
- Φιλοξενία (hosting)
- Επαγγελματικές κάρτες
- Διαφημιστική μπροσούρα
- Διαφημιστικό φυλλάδιο
- Αφίσα
- Σύμβουλος για την κατάθεση της πρότασής σου
- Επαγγελματικός σύμβουλος για ερωτήσεις και ανάπτυξη πλάνων διείσδυσης στην αγορά
- Δικηγορικό γραφείο για νομικές συμβουλές
- Λογιστικό γραφείο για να σε βοηθήσει στην έναρξη της επιχείρησής σου και για να παρακολουθήσει τα βιβλία σου καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος


Όλα πληρωμένα για δύο χρόνια. Με την υποστήριξη ειδικών σε κάθε βήμα σου.

Σε εσένα μένει το πάθος, η διάθεση για δουλειά και η επιτυχία.

 


[1] Το περιεχόμενο του προγράμματος δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την τελική πρόσκληση του ΕΣΠΑ.

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις, που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, να κάνουν χρήση της προκαταβολής, ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους.

Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, για τις οποίες έχει γίνει προδημοσίευση από τα μέσα Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Ο υφυπουργός εστιάστηκε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην απλοποίηση των διαδικασιών. Όπως εξήγησε, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση, ενώ όπως είπε: «Δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν. Τα λεφτά της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Οδηγός Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Στο κεφάλαιο 14 του Οδηγού «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης μέχρι τις 31/03/2016, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών και τεχνικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν.

   Συγκεκριμένα:

  • Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) δεν υπέβαλαν Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως τις 31/03/2016, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.
  • Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο έως τις 31/03/2016 είναι υποχρεωτική από πλευράς δικαιούχου, η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης και η προσκόμιση του αιτήματος (ή η αποστολή του) στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015.

 1. Στο κεφάλαιο 16.1 «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» για διαχειριστικούς και τεχνικούς λόγους, αυξάνεται ο αριθμός τροποποιήσεων από δύο που αρχικά είχαν προβλεφθεί σε τρεις και παράλληλα τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται μέχρι τις 29/02/2016 αντί του προβλεπόμενου «πριν την ημερομηνία λήξης του έργου».

       Συγκεκριμένα:

 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Είναι δυνατές έως τρεις (3) τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από το ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικές συνθέσεις κλπ) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.
 • Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο) μέχρι την 29/02/2016, με την εκάστοτε τυποποιημένη από τον ΕΦΕΠΑΕ φόρμα και το συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, ήτοι της 29/02/2016, καμιά τροποποίηση Οικονομικού και Φυσικού αντικειμένου δε γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένες δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.
 • Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται η εξέταση και η λήψη απόφασης για:
 • Η Σύσταση που προστίθεται στη δεύτερη παράγραφο αναφέρει: Συνιστάται σε κάθε περίπτωση στον επενδυτή, εφόσον προστίθεται να τροποποιήσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης του σε σχέση με το προβλεπόμενο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα, να λαμβάνει εκ των προτέρων την επιβεβαίωση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ότι η τροποποίηση είναι επουσιώδης ή ουσιώδης και ότι είναι αναγκαία ή όχι υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης
 • Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα , το απαιτούμενο προτιμολόγιο (ProformaInvoice) και σε περιπτώσεις που η εξόφληση γίνεται μέσω εντάλματος πληρωμής σε τραπεζικό ίδρυμα να ζητούνται τα εξής:
 • Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία.
 1. Στο κεφάλαιο 16.2 του Οδηγού, στο τρίτο σημείο της δεύτερης παραγράφου «Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 3 μήνες (αυτοδίκαιη)», διαγράφεται δεδομένης της λήξης των έργων στις 31/12/2015 και της λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επιπλέον στο συγκεκριμένο κεφάλαιο συντάσσεται μία σύσταση.

   Συγκεκριμένα:

-Αλλαγή υπεύθυνου έργου

-Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου

-Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης

-Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης

-Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος μόνο σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού (σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση. Η αλλαγή αυτή ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας από αυτό)

-Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης.

 1. Στο παράρτημα VII«Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Γ «Επιπρόσθετες ειδικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες», τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει και άλλους τρόπους εξόφλησης δαπανών, οι οποίοι είναι νόμιμοι και είναι σήμερα συνηθέστεροι λόγω ειδικών συνθηκών.

   Συγκεκριμένα:

-Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναφέρεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλημένου παραστατικού.

-Swiftόπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλημένου παραστατικού.

 1. Στο παράρτημα VII«Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Δ. «Εξόφληση Δαπανών», η πρώτη παράγραφος στο σημείο «Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας» διαγράφεται η πρόταση «Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσον αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησης του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης.» δεδομένου ότι μπορεί να διαπιστωθεί χρεωπίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή.

   Συγκεκριμένα:

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον:

-έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) χρέωση της πιστωτικής κάρτας

-απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή).

Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματα παραμένουν ως έχουν.

«ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Γενικές Πληροφορίες

Το Μέτρο «Εκκίνηση µη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές», στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου που ξεκινά το 2016, παρέχει ενισχύσεις έως 20.000 ευρώ σε αγρότες και µέλη αγροτικών νοικοκυριών για να ανοίξουν φούρνους, καφενεία, παντοπωλεία. μικρές παραδοσιακές οικοτεχνίες για τη μεταποίηση µη γεωργικών προϊόντων και άλλες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Η αναλυόμενη δράση αποτελεί επενδυτικό εργαλείο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά πρόσωπα µε οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ που μένουν σε μικρές αγροτικές κοινότητες (έως 5.000 κατοίκων) και θέλουν να δραστηριοποιηθούν και σε άλλους τομείς, εκτός της γεωργίας.

Ποσό Ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) και θα δίνεται ως εξής:

 • 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο)
 • 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την προηγούμενη περίπτωση, π.χ. παντοπωλείο.

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Καταβολή Ενίσχυσης

Η καταβολή ενίσχυσης πραγματοποιείται ως εξής:

 • Πρώτη δόση στο 30%
 • Δεύτερη δόση στο τέλος της πενταετίας, σε συνδυασμό µε επιδότηση επιτοκίου εφόσον αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί.

Καλυπτόμενοι τομείς

Η υποστήριξη αφορά τις εξής κατηγορίες «διαφοροποιηµένων» µη γεωργικών δραστηριοτήτων του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα:

 • ∆ραστηριότητες εµπορίας και µεταποίησης προς µη γεωργικά προϊόντα (µη τρόφιµα) που σχετίζονται µε την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και µικρές παραδοσιακές δηµιουργικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρµα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραµικών, επίπλων, κοσµηµάτων, παιχνιδιών)
 • Παροχή επιστηµονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και µικρής κλίµακας λιανεµπορίου που εξυπηρετούν την τοπική οικονοµία και καθηµερινές ανάγκες κατοίκων (όπως υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενόγλωσση ή άλλη ειδική εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, φύλαξη µικρών παιδιών, επαγγελµατικά εργαστήρια χωρίς άδεια λειτουργίας)
 • ∆ραστηριότητες σχετικά µε τον πολιτισµό, την αναψυχή και τις ειδικές µορφές τουρισµού (όπως καταλύµατα, ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων)

 • ∆ραστηριότητες µεταποίησης προς µη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασµένα τρόφιµα), εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίµων ασκούµενες αυτόνοµα ή συνδυαστικά µεταξύ τους (βλ. περιπτώσεις Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασµός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστηµάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία)

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑ∆: 14-17, 20, 23,31,32

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑ∆: 69-71,73, 85-87, 96, 47

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑ∆ 55, 75, 91, 93

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑ∆ 55, 75, 91, 93, 47

 

 

Social Media

Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε άμεσα για τα εταιρικά μας νέα, επιδοτούμενα προγράμματα και όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις της εταιρίας μας

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Δελφών 2, Μενεμένη Θεσ/νίκης
 • Email : info@northit.gr
 • Tηλέφωνο : 2310 550390, Fax: 2310 550199

Copyright

Design & Development

Development 

by Iliadis Antonis

For NorthIT

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree